Jakt

Jakt
Elg, hjort og harejakt

Svennes utmarkslag har ett felt for elgjakt og to felt for harejakt. 

Vi utlyser fem-årige jaktkontrakter på anbud. Siste utlysing var april 2017.

(Teksten under var for utlysingen i 2017 og kan bli endret ved neste utlysning)

Kvoten på elg er ca. 9 dyr pr. år, men fastsettes årlig. Kvoten på hjort er 3 hjort.
Anbudet skal inneholde pris pr. kg  av dyrets slaktevekt, med en minstepris pr. tildelte dyr på kr 4.000 for kalv/ungdyr og kr 7.500 for for eldre dyr. For hjort er det ingen minstepris, kun kjøttpris.
Harejakt utlyses i to jaktfelt, Gribbefeltet på 12.500 dekar og Brattstølfeltet på 13.000 dekar.
Anbudet skal inneholde navn på jaktfelt og pris pr. år.

Alle priser oppgis eksklusiv merverdiavgift.

Alle anbud skal inneholde navn på alle jegere.

For mer informasjon kan du kontakte:

Arne Svænnes på telefon 909 41 610 
eller sende e-post til
jakt(a)svennes-utmarkslag.no

Print Friendly, PDF & Email